Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden toiminta jakaantuu keskussairaalan Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköihin sekä Hämeenlinnan terveyskeskuksen tekniikkaan.

Toiminnan päämääränä ja tavoitteina on:

 • tuottaa laadukkaita palveluja
  • sairaanhoitopiirin muille yksiköille
  • terveyskeskuksen yksiköille
  • muille yhteisöille
 • turvata ja kehittää
  • energiahuoltoa
  • veden- ja kaasunjakelua
  • rakennusten, laitteiden ja järjestelmien toimivuutta
  • hoitolaitteiden ylläpito ja turvallisuus

Hämeenlinnan yksiköstä yleistä tietoa:

 • sijaitsee Ahveniston harjulla, Natura-alueen vieressä
 • vanhan, 1930-luvun alussa valmistuneen parantolan kyljessä
 • tontti 31,5 ha
 • rakennusoikeus 80 000 m2, käytetty n. 73 000 m2
 • rakennusoikeuden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet käynnistetty (hallitus 25.3.2009, 27.2.2013)
 • tontilla myös kaksi Hämeenlinnan kaupungin päiväkotia, maa-alue vuokrattu 1,13 ha / 30 v / 1992
 • peltoalue 5 ha vuokrattu

Riihimäen yksiköstä yleistä tietoa:

 • Riihimäen sairaala on valmistunut 1960-luvun lopulla. Vuosien saatossa kaikki vuodeosastot on käyty läpi kevyellä remontilla, kuten myös leikkaussali/sähkö
 • fysiatrian osasto on saneerattu 1990-luvulla
 • ensiavussa ja röntgen-osastolla on tehty pienempiä korjaus- ja muutostöitä
 • korkean osan 1.-7. kerroksen ikkunat on uusittu 2000-luvulla
 • ravintokeskuksen tilat peruskorjattiin 2000-luvun alkupuolella
 • kerrokset 6 ja 7 ovat parhaillaan muutostöiden kohteena
 • 1. kerrosta ja keskusvarastoa myös remontoidaan parhaillaan

Sektorit ja henkilökunta

Hämeenlinnan yksikkö
Ahvenistontie 20
13530 Hämeenlinna
Vaihde (03) 6291
sähköpostit tyylillä: [email protected]

Tekninen johtaja Ville Vuorijärvi, puh. (03) 629 2701
Teknisten palveluiden sihteeri Ulla Hyötylä, puh. (03) 629 2702

  • Rakennustekniikka
   • rakennuspäällikkö Petri Lonka
   • 3 asentajaa
  • Lvi-tekniikka
   • käyttöpäällikkö Olavi Kulonen
   • 8 asentajaa
  • Sähkötekniikka
   • käyttöpäällikkö Aki Saarinen
   • sähkömestari
   • suunnitteluassistentti
   • 4 asentajaa
  • Lääkintätekniikka
   • huoltopäällikkö Irma Heinonen
   • 1 sairaalainsinööri
   • huoltoinsinööri
   • 2 huoltomestaria
   • 5 asentajaa

Riihimäen yksikkö
Kontiontie 77
PL 140
11120 Riihimäki
Vaihde (019) 744 51
sähköpostit tyylillä: etunimi.sukunimi@khshpfi

 • Rakennus-, kone ja, LVI-tekniikka
   • huoltopäällikkö Lauri Rajamäki
   • 5 asentaja
  • Lääkintä- ja sähkötekniikka
   • sähkömestari Juha-Pekka Forsvik
   • huoltomestari Mika Kokkonen
   • 2 asentajaa

Hämeenlinnan terveyskeskuksen tekniikan henkilökunta 

Terveyskeskustekniikka
Viipurintie 3-5
PL 560
13111 Hämeenlinna
Vaihde (03) 6291
sähköpostit tyylillä: [email protected]

  • Käyttöpäällikkö Timo Käppi
  • Rakennustekniikka
   • 2 asentajaa
  • LVI-tekniikka
   • 2 asentajaa
  • Lääkintä- ja sähkötekniikka
   • 4 asentajaa