Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian yksikkö tarjoaa lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä, joka voidaan tehdä esimerkiksi terveyskeskuksesta, perheneuvolasta tai kouluterveydenhuollosta.

Lastenpsykiatrian yksikössä lääkäri perehtyy lähetteeseen ja arvioi, kuinka kiireellisesti hoitoa tarvitaan. Joskus todetaan, että jokin toinen hoitopaikka on tarkoituksenmukaisempi kuin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian yksikkö. Silloin lähete palautetaan ja lähettävälle lääkärille annetaan ohjeet siitä, miten toimia.

Lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativia tilanteita ovat esimerkiksi lapsen vakava itsetuhoisuus, jokapäiväiseen elämään kotona tai koulussa voimakkaasti vaikuttavat masennus-, ahdistus- ja käytösoireet, vaikeat lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen pulmat, vaikeat syömispulmat ja todellisuudentajun horjuminen. Lastenpsykiatrian poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia ja lastenpsykiatrian osastohoidosta vuorokausimaksu on 17,90 seitsemän ensimmäisen päivän ajalta.

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia perheineen. Poliklinikalla toimii akuuttityöryhmä, neuropsykiatrinen työryhmä, pikkulapsipsykiatrian työryhmä ja yleistiimi. Hoidon alkaessa kullekin potilaalle nimetään hoitotiimi, johon kuuluu vähintään lääkäri ja sairaanhoitaja tai perheterapeutti, usein myös psykologi. Tarpeen mukaan sosiaalityöntekijän ja toimintaterapeutin palvelut ovat käytettävissä.

Työskentely lastenpsykiatrian poliklinikalla alkaa tilanteen arvioinnilla. Joskus se onnistuu yhdellä käyntikerralla, joskus tarvitaan useitakin käyntejä vaativia lisätutkimuksia esimerkiksi lapsen kasvu- ja kehityshistorian selvittelyä, perheen vuorovaikutussuhteiden tutkimusta ja psykologin, lääkärin tai toimintaterapeutin tutkimuksia. Kun lapsen pulmasta ja sen syistä on saatu riittävästi ymmärrystä, suunnitellaan hoito. Se voi sisältää esimerkiksi lapsen omia hoitokäyntejä tai koko perheen hoitokäyntejä tai yhteistyön tekemistä vaikkapa koulun kanssa. Tutkimus- ja hoitokäynnit tapahtuvat monesti muualla kuin sairaalassa, esimerkiksi perheen kotona tai päiväkodissa/koulussa, vaikka ovat osa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin järjestämää hoitoa.

Käynnit lastenpsykiatrian poliklinikalla kestävät yleensä 1-2 tuntia. Ne tapahtuvat klo 8.00 ja klo 16.00 välisenä aikana.

Poliklinikalla toimii konsultaatiotyöryhmä, joka muodostuu hoitajasta ja psykologista. Konsultaatiotyöryhmä kokoontuu 1xkk ennalta sovitussa ympäristökunnassa, antaen konsultaatiota perustasolle alueen lastenpsykiatrisiin ongelmiin liittyen. Puhelinaika konsultaatiotyöryhmään on keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 13 – 14, tarkemmat tiedot ryhmän toiminnasta löytyvät esitteestä: Lastenpsykiatrian konsultaatiotyöryhmän esite.

Lastenpsykiatrian viikko-osasto

Joskus lapsen turvallisuuden takaaminen, hänen pulmiensa hoitaminen tai ymmärryksen saaminen siitä, mistä on kyse, vaatii osastohoitoa. Se voi toteutua joko niin, että lapsi on sairaalassa ympäri vuorokauden tai niin, että hän menee yöksi kotiin vietettyään päivän osastolla. Sairaalajakson pituus riippuu tilanteesta ja vaihtelee kahdesta viikosta useampaan kuukauteen.

Lapsen tutkimukseen ja hoitoon osallistuvat erikoislääkäri, hoitajat, psykologi, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Työskentelytapoja ovat psykiatriset ja psykologiset tutkimukset, omahoitajatyöskentely, yhteisöhoito, toiminnalliset ryhmät sekä perhe- ja verkostokeskeinen työskentely. Jokaiselle lapselle nimetään omahoitaja hoidon alussa. Lapset käyvät voinnin mukaan sairaalakoulua, joka on tarkoitettu osastohoidossa oleville lapsille. Sairaalakoulu sijaitsee osaston välittömässä läheisyydessä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan erityisvaikeudet ja vahvuudet.

Osasto on auki maanantaiaamusta (klo 7.30) perjantai-iltapäivään (klo 14.15). Osastolla hoidossa olevat lapset, jotka tarvitsevat välitöntä akuuttihoitoa viikonloppuna hoidetaan sovitusti nuorisopsykiatrian osastolla.

Yhteystiedot:

Takaisinsoittopalvelun puhelinnumero: 03 629 3043.

Tekstiviestinumero 04573976613

Takaisinsoittopalvelu on avoinna ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Virka-ajan ulkopuolella tulleisiin puheluihin vastataan seuraavana arkipäivinä.

Halutessasi voit olla meihin yhteydessä tekstiviestitse, numerot yllä poliklinikan yhteydessä. Numeroihin ei ole mahdollista soittaa tai laittaa multimediaviestejä. Olemme yhteydessä mahdollisimman pian.

 

Ajan peruutus tekstiviestitse:

Kirjoita viestiin: PERUUTUS, potilaan nimi, syntymäaika ja peruttava aika. Lapsen asioita hoidettaessa, muista mainita myös lapsen nimi.

Ajanperuutus on oltava perillä viimeistään edeltävänä arkipäivänä klo 14 mennessä.

Tämän jälkeen perutuista ajoista veloitamme sakkomaksun.

 

Takaisinsoittopyyntö tekstiviestitse:

Kirjoita viestiin: TAKAISINSOITTO ja lyhyesti, missä asiassa toivot yhteydenottoa.

Lapsen asioita hoidettaessa muista mainita viestissä lapsen nimi.

 

Muissa asioissa kirjoita asiasi viestiin lyhyesti.

Lastenpsykiatria-päivystysohje

Lähettäminen lastenpsykiatrialle ohje lääkäreille

Lähetteen apulomake