Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain mukaan yksikön tehtävänä on sovittaa yhteen ja tukea perusterveydenhuollossa tehtävää tutkimusta, kehittämistä, hoito- ja kuntoutusketjujen laatimista, täydennyskoulutusta ja huolehtia henkilöstötarpeen ennakoinnista sekä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja soveltuvin osin myös sosiaalitoimen yhteensovittamisesta. Yksikkö osallistuu myös terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivittämiseen ja toteuttamiseen.

Toiminta-ajatus

Perusterveydenhuollon yksikkö toimii linkkinä ja alueellisena koordinaattorina perusterveydenhuollon-, erikoissairaanhoidon- ja sosiaalitoimen välillä. Yksikkö edustaa perusterveydenhuollon näkökulmaa erikoissairaanhoidossa. Yksikkö antaa moniammatillista asiantuntemusta perusterveydenhuollon kehittämiseen ja alueellisen yhteistyön edistämiseen.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma määrittelee perusterveydenhuollon yksikön tehtäviä seuraavasti:

  • perusterveydenhuollon kehittämistoiminnan tuki ja koordinaatio
  • perusterveydenhuollon toimijoiden ja hva:n verkottaminen ja yhteistyön tukeminen
  • terveyden edistämisen alueellinen toimeenpanon tukeminen (ml. sekundaaripreventio)
  • terveyskeskuksessa tapahtuvan lääkärikoulutuksen tukeminen.

Tavoitteet 

Perusterveydenhuollon aseman, merkityksen ja arvostuksen vahvistaminen. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjako on keskeinen kehittämiskohde.

Yhteystiedot:

Tulosaluejohtaja johtaja Tiina Merivuori, puh. 040 662 9033

Ylihoitaja Susanne Andersson-Tapio, puh. 03 629 3210