Neurologian poliklinikka

Neurologian poliklinikalla hoidettavia ja tutkittavia sairauksia ovat muun muassa aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, Parkinsonin tauti ja muut liikehäiriösairaudet, aktiivisesti oireileva epilepsia, MS-tauti, Myastenia Gravis, komplisoituneet päänsärkyongelmat, työikäisten muistisairaudet, lihassairaudet ja ääreishermoston ongelmat.

Neurologisiin sairauksiin perehtyneen sairaanhoitajien vastaanotoilla annetaan hoidon ohjausta ja neuvontaa. Tutkimustoimenpiteistä muun muassa lannepistonäytteitä otetaan poliklinikan tiloissa. Erityistyöntekijöiden konsultaatioita hyödynnetään työssä aktiivisesti. Infuusiohoitoja tarvitsevat neurologiset potilaat hoidetaan pääsääntöisesti päiväsairaalassa joko Hämeenlinnan keskussairaalassa tai Riihimäen sairaalassa.

Hoitoon ja tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä. Ylilääkäri arvioi lähetteen perusteella hoidon ja tutkimuksen tarpeen sekä kiireellisyyden. Osaan lähetteistä vastataan kirjallisesti, osa käsitellään puhelimitse ja osalle potilaista lähetetään tutkimus- ja/tai vastaanottoaika.

Poliklinikan lisäksi neurologian yksikköön kuuluvat myös akuuttineurologian vuodeosasto 4B Hämeenlinnassa ja neurologinen kuntoutusosasto Riihimäellä. Yksikössä on kehitetty muun muassa palkittu neurologian etähoitomalli, jonka avulla hoidon saatavuus saatiin erittäin hyvälle tasolle.

Yhteystiedot:

Neurologian poliklinikka puh. 03 629 2824  Takaisinsoittopalvelu klo 08.00-14.00

Hyödyllisiä linkkejä neurologisten potilasjärjestöjen sivuille:
www.aivoliitto.fi
www.ms-liitto.fi
www.parkinson.fi
www.epilepsia.fi
www.lihastautiliitto.fi