Sisätautien poliklinikka

Sisätautien erikoisalalla hoidetaan sisätautien alueeseen kuuluvia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitauteja, diabetesta ja muita sisäerityisrauhasten sairauksia, munuais- ja veritauteja, suoliston ja ruuansulatuskanavan sairauksia sekä reumatologisia sairauksia. Tarvittaessa konsultoidaan muiden erikoisalojen lääkäreitä ja asiantuntijoita.

Sydäntautien osalta kardiologisesta poliklinikkatoiminnasta ja toimenpidekardiologiasta vastaa TAYS Sydänsairaala .

Valtaosa tutkimuksista ja jatkohoidoista ja seurannasta tapahtuu polikliinisesti. Osastohoitoon potilaat tulevat pääosin äkillisen sairastumisen vuoksi päivystysklinikan kautta. Päiväsairaalassa annetaan tyypillisesti lyhyttä seurantaa vaativia lääkehoitoja tai toteutetaan pienten toimenpiteiden jälkiseurantaa.

Poliklinikkatoiminta on pääosin keskitetty Hämeenlinnaan, mutta osa erikoispoliklinikoista toimii myös Riihimäen yksikössä. Sisätautien poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka. Hoitoon pääsy tapahtuu lääkärin lähetteellä esim. terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, toisesta hoitolaitoksesta tai yksityislääkäriltä sekä sairaalan sisältä tulevien konsultaatioiden perusteella. Päivystysaikoja sisätautien poliklinikalla ei ole. Poliklinikkatoiminta jaetaan useisiin lähinnä elinkohtaisiin erikoisaloihin.

  • Hematologian eli veritautien poliklinikalla hoidetaan verta muodostavan kudoksen sairauksia ja esim. pahanlaatuisia imukudossairauksia.
  • Vatsaelinsairauksien eli gastroenterologian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan mahasuolikanavan ja ruoansulatuselinten sairauksia ja tehdään suolikanavan tähystystutkimuksia endoskopiayksikössä.Sisätautien erikoisalalla hoidetaan muun muassa sydän-ja verisuonitauteja ja munuais- ja veritauteja. Kuvassa kaksi potilasta sisätautien osastolla.
  • Munuaistautien eli nefrologian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan munuaissairauksia, ja tämä erikoisala vastaa myös keinomunuaistoiminnasta ( dialyysiyksikkö ).
  • Reumasairauksien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan reumasairauksien erikoisalaan kuuluvia sairauksia.
  • Hormoni- ja aineenvaihduntasairauksien eli endokrinologian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan esim. diabetes-potilaita, sekä kilpirauhasen, aivolisäkkeen, ja muiden sisäeritysrauhasten sairauksia.
  • Vanhusten sairauksien eli geriatrian poliklinikka on konsultaatiopoliklinikka vanhusten sairauksien ja lääkitysten erityisongelmiin sekä muistisairauspotilaille.
  • Sydäntautien eli kardiologian poliklinikkatoiminnasta vastaa TAYS Sydänsairaala .

Vuodeosastot

Sisätautien vuodeosastot sijaitsevat Hämeenlinnan yksikön 6. kerroksessa. Osasto 6A on yleissisätauteihin, munuais- , diabetes- ja vatsaelinsairauksiin sekä infektioihin keskittyvä vuodeosasto. Pääosa potilaista tulee osastolle päivystysklinikan kautta. Myös lähetetietojen tai poliklinikkakäynnin perusteella voidaan sopia osastolle tutkimus- ja hoitoaika.

Osasto 6B on hematologisiin sekä sydänsairauksiin keskittyvä vuodeosasto. Hematologisten potilaiden päiväyksikkö toimii myös vuodeosaston tiloissa.

Päiväsairaala

Päiväsairaalaosasto on sekä Riihimäen että Hämeenlinnan yksikössä. Riihimäellä osasto on 1. kerroksessa, Hämeenlinnassa sijoitettuna 4. kerrokseen. Molemmilla osastoilla hoidetaan myös muiden erikoisalojen potilaita. Tyypillisesti päiväsairaalan osastolla annetaan erikoispoliklinikoilta ohjelmoituja suoneen annettavia lääkehoitoja, esim. immunologisia- tai syöpälääkkeitä, jotka vaativat lyhyttä jälkiseurantaa.

Henkilökunta

Sisätautiklinikassa erikoissairaanhoidon vastuulääkäreinä toimivat oman erikoisalan erikoislääkärit. Hoitoon osallistuvat erikoistuvan vaiheen lääkärit toimivat erikoislääkäreiden ohjauksessa.

Sisätautipoliklinikalla ja vuodeosastolla hoitoon osallistuvat tarvittaessa ravitsemusterapeutti, jalkahoitaja, fysio- ja toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä sekä kotiutushoitaja. Erikoistuneiden hoitajien, esim. diabetes-hoitajien vastaanotot ovat osa toimintaa.

Yhteystiedot:
Sisätautipoliklinikka Hämeenlinna ja Riihimäki, puh. 03 629 2887.
Takaisinsoittopalvelu on auki arkisin klo 8 -14.00.