Lasten ja nuorten päiväsairaala

Lasten ja nuorten päiväsairaala toimii päärakennuksen kolmannessa kerroksessa, vuodeosasto 3A:n yhteydessä. Päiväsairaalassa annetaan muun muassa lääkeinfuusioita, rokotuksia, siedätyshoitoa, haava- ja palovammahoitoja. Päiväsairaalassa tehdään ruoka-aine- ja lääkeainealtistuksia, nivelpistoja ilokaasun avulla sekä hoidetaan tutkimuspotilaita.

Lasten ja nuorten päiväsairaalassa on paikkoja kuusi ja käyntejä vuodessa on noin 1700.

Vuodeosastolla ja päiväsairaalassa työskentelee sairaan- ja lastenhoitajia, leikkitoiminnan ohjaaja, osastonlääkäri ja lastentauteihin erikoistuva lääkäri sekä lastenkirurgi.

Yhteystiedot:

Lasten ja nuorten päiväsairaala, takaisinsoittopalvelun puh. 03 629 2322.