Osasto 4B (akuuttineurologia)

Osastolla hoidetaan pääasiassa akuutisti sairastuneita neurologisia potilaita ja tehdään vaativaa diagnostiikkaa ja arviointia potilaille, jotka eivät sovellu polikliiniseen hoitoon. Osastolla on 18 vuodeosastopaikkaa ja 4-paikkainen valvontayksikkö. Suurin osa potilaista tulee osastolle päivystyspoliklinikan kautta.

Osastolla potilaan tilaa arvioidaan moniammatillisesti ja hoidossa painotetaan aktiivista akuutin vaiheen kuntoutusta sekä potilaan ja omaisten neuvontaa. Koko hoitohenkilökunta osallistuu tähän yhtenevin periaattein ja tavoitteena on potilaan mahdollisimman itsenäinen toimintakyky.  Moniammatillisessa palaverissa arvioidaan ja suunnitellaan kullekin neurologiselle potilaalle hänen tarvitsemansa jatkokuntoutus.

Osastolla työskentelee osastonylilääkäri ja hänen alaisuudessaan pääsääntöisesti kaksi erikoistuvan vaiheen lääkäriä.

Neurologisten potilaiden lisäksi 4B:llä hoidetaan kurkku-, nenä- ja korvatautien sekä suukirurgian ja silmätautien potilaita, joiden hoidosta vastaa oman erikoisalan lääkäri.

Yhteystiedot:

Osasto 4B, puh. 03 629 2444
Neurologian osasto, puh.  03 6292444
Neurologinen valvonta, puh. 03 6292344