Osasto 4B (akuuttineurologia)

Osastolla hoidetaan pääasiassa akuutisti sairastuneita neurologisia potilaita ja tehdään vaativaa diagnostiikkaa ja arviointia potilaille, jotka eivät sovellu polikliiniseen hoitoon. Osastolla on 17 perustason vuodeosastopaikkaa ja 4-paikkainen valvontayksikkö. Suurin osa potilaista tulee osastolle päivystyspoliklinikan kautta.

Osastolla työskentelee osastonylilääkäri ja hänen alaisuudessaan pääsääntöisesti kaksi erikoistuvan vaiheen lääkäriä. Akuutin hoidon ja tutkimuksen lisäksi osastolla tehdään muun muassa NPH-potilaiden hoidontarpeen arviointia likvordreneerauksella.

Neurologisten potilaiden lisäksi 4B:llä hoidetaan kurkku-, nenä- ja korvatautien sekä suukirurgian ja silmätautien potilaita.

Osastolla potilaan tilaa arvioidaan moniammatillisesti ja hoidossa painotetaan aktiivista akuutin vaiheen kuntoutusta sekä potilaan ja omaisten neuvontaa. Koko hoitohenkilökunta osallistuu tähän yhtenevin periaattein ja tavoitteena on potilaan mahdollisimman itsenäinen toimintakyky. Kuntoutuskokous pidetään viikoittain. Siinä arvioidaan ja suunnitellaan kullekin potilaalle hänen tarvitsemansa jatkokuntoutus.

Yhteystiedot:

Osasto 4B, puh. 03 629 2444
Neurologian osasto, puh.  03 6292444
Neurologinen valvonta, puh. 03 6292344

Numeroissa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Kello 7.00-14.30 välisenä aikana voit jäädä takaisinsoiton sijasta odottamaan puheluun vastausta myös linjalle.