Osasto 3A (lapset ja nuoret)

Lasten ja nuorten vuodeosasto 3A sijaitsee päärakennuksen 3. kerroksessa. Vuodeosastolla hoidetaan infektiopotilaita, tutkimuspotilaita ja lastenkirurgisia potilaita sekä suolistosairauksia, lastenreumaa, diabetesta ja syöpätauteja sairastavia potilaita.

Osastolla on 10 sairaansijaa. Hoitojaksoja on vuodeosastolla vuodessa noin 1300 ja keskimääräinen hoitoaika on 2,5 vuorokautta.

Vuodeosaston yhteydessä toimii virka-aikaan lastenpäivystys. Päivystyskäyntejä on noin 600 vuodessa.

Lasten ja nuorten päiväsairaala

Vuodeosaston yhteydessä toimii myös päiväsairaala, jossa annetaan mm lääkeinfuusioita, rokotuksia, siedätyshoitoa, haava- ja palovammahoitoja. Päiväsairaalassa tehdään ruoka-aine- ja lääkeainealtistuksia, nivelpistoja ilokaasun avulla sekä hoidetaan tutkimuspotilaita.

Päiväsairaalassa on paikkoja kuusi kappaletta ja käyntejä vuodessa on noin 1700.

Vuodeosastolla ja päiväsairaalassa työskentelee sairaan- ja lastenhoitajia, leikkitoiminnan ohjaaja, osastonlääkäri ja lastentauteihin erikoistuva lääkäri sekä lastenkirurgi.

Yhteystiedot:

Vuodeosaston, päiväsairaalan ja ajanvarauksellisten asioiden takaisinsoittopalvelun puh. 03 629 2322.
Muut kysymykset / palautteet: osastonhoitaja 03 629 3302 tai apulaisosastonhoitaja 03 629 2572.