Arkisto- ja kirjaamopalvelut

Kirjaamo

Kirjaamo ottaa vastaan sairaanhoitopiiriin saapuvat asiakirjat, kirjaa ne ja lähettää ne eteenpäin käsittelyä varten. Kirjaamon asianhallintajärjestelmään rekisteröidään saapuvat asiakirjat ja merkitään asian käsittelyvaiheet.

Kirjaamosta saa tietoja vireillä olevista asioista, valtuuston ja hallituksen päätöksistä sekä asiakirjojen käsittelystä ja kulusta sairaanhoitopiirissä.

Postiosoite:
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Kirjaamo
Ahvenistontie 20
13530 Hämeenlinna

Käyntiosoite: Ahvenistontie 20, rakennusosa Ahvenisto

Avoinna: ma-to 8.00 – 15.45, pe 8.00 – 15.30

Puhelin: 03 629 3253

Sähköpostiosoite: kirjaamo@khshp.fi

Potilasasiakirja-arkisto

Potilasasiakirja-arkiston tehtävänä on potilasasiakirjojen ja röntgenkuvien säilytys- ja hakupalvelu sekä kaikkien ei-sähköisten potilasasiakirjojen pysyvästä säilytyksestä huolehtiminen. Potilasasiakirjapalvelut ylläpitävät hallussaan olevia potilasasiakirjoja lakien ja asetusten mukaisesti.

Potilasasiakirjat tilataan arkistosta oheisella lomakkeella:

Tietoturvasyistä johtuen emme voi ottaa vastaan potilasasiakirjapyyntöjä sähköpostin välityksellä.

Faksi: 03 629 2050

Tiedustelut: 03 629 2054

Lomakkeita

Potilaskertomuksen tiedon korjaamisvaatimus (SHP 26)

Potilasrekisteritietojen katselusta tarkastuspyyntö (lokitiedot) (SHP 32)

Potilastietojen käsittely – ohje terveydenhuoltolain 9 §:n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi

Potilastietorekisterin tiedon tarkastuspyyntö (SHP25)

Potilasasiakirjapyyntö vainajan tiedoista (SHP 127)