Ensihoito

Kanta-Hämeen pelastuslaitos toteuttaa ensihoitopalvelua Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti koko maakunnan alueella.

Ensihoitopalvelu sisältää ensivastetoiminnan, perustasoisen ja hoitotasoisen ensihoidon, ensihoidon kenttäjohtotoiminnan sekä kiireettömät hoitolaitosten väliset ambulansseilla suoritettavat siirtokuljetukset. Sairaanhoitopiiri vastaa terveydenhuoltolain mukaisesti ensihoitopalvelun järjestämisestä.

Ensihoitopalveluiden tehtävänä on huolehtia äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan kiireellisestä hoidosta ja tarvittaessa kuljetuksesta ensihoitoyksiköllä terveydenhuollon päivystyspisteeseen. Lisäksi keskeisenä tehtävänä on suorittaa potilaan luona hoidon tarpeen arviointi, potilaan ohjaaminen tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan ja suunnitella hoidon järjestäminen yhteistyössä terveydenhuollon päivystyspisteiden kanssa.

Kanta-Hämeen alueella on yhteensä 17 ambulanssia ja ensihoidon kenttäjohtaja omalla yksiköllään. 13 yksiköistä on hoitotasoisia ja 10 ympärivuorokautisia. Yksiköt sijaitsevat sairaanhoitopiirin alueella ja niitä käytetään lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman yksikön periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että yksikään ambulansseista ei ole lukittu sen asemapaikan kuntaan tai kaupunkiin. Yksiköt ajavat vuosittain noin 31 000 ensihoitotehtävää. Ensivastetehtäviä on noin 1300. Ensihoidossa työskentelee yhteensä lähes 200 työntekijää joista noin puolet on päätoimisia ensihoitajia ja puolet pelastajia.

Hätätilanteessa soita 112

Kun havaitset sairaskohtauksen, tulipalon tai onnettomuuden, tee heti hätäilmoitus numeroon 112.

Kerro selvästi ja rauhallisesti:

  • kuka olet ja mistä soitat
  • mitä on tapahtunut
  • missä on tapahtunut

Seuraa Ensihoitoa Kanta-Hämeessä Facebookissa: