Hankintatoimi

Hankintatoimi huolehtii sairaanhoitopiirin yksiköiden materiaali- ja palveluhankinnoista sekä hankintojen laillisuudesta. Hankintayhteistyötä tehdään alueen kuntien ja terveyskeskusten, Forssan sairaalan ja KuntaPro Oy:n kanssa. Hankintatoimi osallistuu myös Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen yhteishankintatoimintaan.

Avoimet tarjouspyynnöt: www.tarjouspalvelu.fi