Osasto 6B (hematologia ja kardiologia)

Sisätautien osasto 6BH Hematologia

Hämeenlinnan osasto 6BH on aikuispotilaiden verisairauksiin (hematologisiin sairauksiin) keskittyvä vuodeosasto. Osastolla on 18 vuodeosastopaikkaa sekä 6 päiväkäyntipaikkaa. Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan erilaisia veritauteja sairastavia potilaita, esimerkiksi lymfooma-, myelooma-, leukemia- ja anemiapotilaita.

Osa potilaista käy päivä- ja/tai sarjahoitokäynneillä sovituissa tutkimuksissa sekä hematologin suunnittelemissa sytostaatti- ja/tai lääkehoidoissa. Osastolla hoidetaan myös vuodeosastohoitoa tarvitsevia reumapotilaita, joiden hoidosta vastaa reumatologi. Osa potilaista tulee päivystyksen kautta tai siirtona muista hoitoyksiköistä.

Infektioille herkät potilaat hoidetaan suojaeristyksessä. Myös muiden syiden vuoksi voidaan tarvita eristystä. Potilashuoneen ovesta löytyy ohje ottaa yhteyttä hoitohenkilökuntaan. Hyvä käsihygienia on syytä muistaa vierailujen yhteydessä. Kukkia ei voi tuoda osastolle infektioherkkien potilaiden vuoksi.

Osastohoidon jälkeen jatkohoito voi toteutua lääkärin puhelinaikana, päiväkäyntinä, osastokontrollina tai poliklinikkakäyntinä.

Osastolla työskentelee hematologi, erikoistuva lääkäri sekä sairaan- ja perushoitajia.

Sisätautien osasto 6BK Kardiologia

Osasto 6BK on sydänsairauksiin keskittynyt yksikkö, jonka toiminnasta vastaa Tays Sydänsairaala Oy. Osastolla hoidetaan mm. sydämen vajaatoiminta-, sepelvaltimotauti-, rytmihäiriöpotilaita. Toimenpidepotilaiden valmistelu sekä jatkohoito toteutuvat yhteistyössä röntgenin tiloissa sijaitsevan sydänsalin kanssa. Yleisimmät toimenpiteet ovat sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset, pallolaajennukset sekä tahdistintoimenpiteet.

Potilaat tulevat osastolle päivystyksestä, muista yksiköistä (mm. Sydänvalvonta), laitoksista sekä pieni osa suunnitellusti lupapaikalle. Ohitus- ja läppäleikkauspotilaita tulee jatkohoitoon muista sairaaloista.

Vuodeosastopaikkoja on 16, joista neljällä paikalla on mahdollista monitoriseurantaan. Rytminseurantaa voidaan toteuttaa lisäksi neljän telemetrialaitteen avulla. Koska hoitoajat ovat lyhyitä, on mahdollista varata aika hoitajavastaanotolle lisäohjaukseen hoitojakson jälkeen.

Osastohoidon jälkeen osa potilaista käy poliklinikalla tai osastolla kontrollikäynnillä tai saa puhelinajan lääkärille jatkohoidon suunnittelemista varten.

Toimintamme päämääränä on moniammatillisen yhteistyön keinoin huolehtia vastuualueemme potilaiden erikoissairaanhoitotasoisista tutkimuksista, hoidosta ja kuntoutuksesta. Osastollamme hoidetaan vakavasti sairaita potilaita, joiden tukeminen ja sairauteen sopeutuminen on vaativaa hoitotyötä. Hoitaminen on tiivistä yhteistyötä eri asiantuntijoiden, eri yhteistyötahojen, potilaan ja läheisten kanssa. Kannustamme potilaitamme terveyttä edistäviin elämäntapamuutoksiin sekä itsehoitoon. Ammatillinen osaaminen, luottamuksellinen hoitosuhde, positiivinen asenne ja turvallisuus ovat hoitotyömme perusta.

Osastot 6BH ja K löytyvät kantatalon 6. kerroksesta, hissiaulasta oikealle, josta löytyvät tarkemmat opasteet. Osaston kansliasta ja henkilökunnalta voi kysyä opastusta tarvittaessa.

Pääaulan neuvonnasta ohjataan tarvittaessa vuodeosastojen hisseille. Osastoillamme on vapaat vierailuajat.

Yhteystiedot:

Osasto 6BH

Hoidolliset asiat, puh. 03 629 2633
Ajanvarauksiin liittyvät asiat, puh. 03 629 2665
Palautteet/muut asiat: Osastonhoitaja, puh. 03 629 3633

Osasto 6BK (Tays Sydänsairaala)

puh. 03 629 2642