Ravintopalvelut

Ravintopalveluun kuuluvat yksiköt Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Palveluntuottajana toimii Palmia Oy.

Kaikissa aterioissa noudatetaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatusuosituksia (Ravitsemushoito 2010, Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, Ravitsemussuositukset ikääntyneille 2010), Khks ravitsemuskäsikirjaa ja toimintaohjeita.  Ravintopalvelun molemmat keittiöt ovat omavalmistuskeittiöitä, joissa ruoat valmistetaan ja kuljetetaan sen jälkeen eri toimipisteisiin. Tuotantoa ohjataan tietokonejärjestelmän avulla.Toiminta perustuu kuuden viikon kiertävään ruokalistaan. Kausivaihtelut huomioidaan ruokalistassa.