Lastenneurologian poliklinikka

Yksikössä tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan sairaanhoitopiirin alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on jokin neurologinen vaiva tai sairaus. Joidenkin harvinaisten sairauksien hoito ja kuntoutusseuranta on keskitetty yliopistollisiin sairaaloihin.

Suurin potilasryhmämme ovat erilaisista vaikea-asteisista neurologisista kehitysvaikeuksista kärsivät lapset, joilla on esimerkiksi monimuotoisia kehitysongelmia, kehitysvamma, kielen kehityksen erityisvaikeuksia, ADHD tai muita kehitysvaikeuksia. Alkuvaiheen selvitysten jälkeen kehitysvaikeuksista kärsivien lasten seuranta siirtyy usein kouluterveydenhuoltoon tai kehitysvammahuoltoon. Seurannassa käy myös lapsia ja nuoria, joilla on esimerkiksi epilepsia, CP-vamma, hydrokefalus tai aivovamman jälkitila. Lisäksi lastenneurologian poliklinikalla käy konsultaatiokäynneillä lapsia ja nuoria, joilla on päänsärkyä tai muita toiminnallisia oireita.

Potilaita hoidamme poliklinikkakäynneillä sekä lasten ja nuorten päiväsairaalassa. Potilaidemme hoitoon osallistuvat lastenneurologin ja sairaanhoitajan lisäksi tarvittaessa myös psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Teemme tiivistä yhteistyötä lastentautien ja lastenpsykiatrian yksiköiden kanssa.

Lastenneurologian hoidonporrastus

Lasten ja nuorten päänsärky

Yhteystiedot:
Arkisin klo 8-15 (ei juhlapyhinä) 03 629 3910