Lääkehuolto

Kanta-Hämeen keskussairaalan lääkehuollon toimipiste on sairaala-apteekki Hämeenlinnan yksikössä.

Hämeenlinnan sairaala-apteekki toimittaa lääkkeitä, ravintovalmisteita ja muita apteekkitarvikkeita:

 • Keskussairaalan Hämeenlinnan ja Riihimäen yksiköiden osastoille ja poliklinikoille.
 • Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitokselle (terveyskeskus)
 • Janakkalan, Riihimäen ja Hattulan terveyskeskuksille
 • Hämeenlinnan seudun kuntien vanhainkodeille, Lopen ja Hausjärven vanhainkodeille, Hattulan vanhainkodille sekä Riihimäen kaupungin kirjauksenmäen palvelukeskukselle
 • Kolmelle yksityiselle hoitolaitokselle
 • Alueen armeijan yksiköille

Sairaala-apteekissa valmistetaan potilaille sellaisia lääkkeitä, joita ei voida ostaa valmiina myyntipakkauksissa esim. voiteita ja kipupumppuruiskuja. Solunsalpaaja-laimennosten valmistus on keskitetty sairaala-apteekkiin.

Lääkehuollon tehtäviä ovat:

 • lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja muiden apteekkitavaroiden hankkiminen, varastoiminen (velvoitevarasto) ja toimittaminen käyttäjille
 • lääkkeiden kilpailuttaminen hankintalakien mukaisesti
 • tehokkaan, turvallisen ja taloudellisen lääkehoidon toteuttaminen yhteistyössä lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan kanssa
 • lääkekustannusten ja -kulutuksen seuranta ja niistä tiedottaminen
 • lainsäädännön määräysten ja ohjeiden mukainen lääkkeiden käytön ohjeistaminen ja seuranta